Ysgol Gymuned Bryngwran

 

Clybiau ar ôl Ysgol

Mae croeso i’n holl ddisgyblion o Blwyddyn 1-6 ymuno yng ngweithgareddau’r clybiau ar ôl ysgol. Clwb Hwyl i gynnwys y Plant Meithrin! Goruchwylir y plant gan oedolion cymwys.

Gobeithia’r ysgol sicrhau cyd-weithrediad a chefnogaeth y rhieni gyda’r holl weithgareddau ychwanegol a drefnir.

Ni all yr ysgol dderbyn cyfrifoldeb am oruchwylio plant ar derfyn sesiynau’r clybiau, a gofynnir i rieni/gwarcheidwaid sicrhau eu bod yn gwneud trefniadau i hebrwng eu plant adref yn ddiogel.

Clwb Amser Cost
Clwb Coginio (Hydref/Gaeaf) Dydd Llun - 3.30 - 4.30 £4
Clwb Garddio (Gwanwyn/Haf) Dydd Llun - 3.30 - 4.30 £2
Clwb Hwyl Dydd Mawrth - 3.15 - 4.00 £2
Clwb Cyfrifiaduron (CA2) Dydd Mercher - 3.30 - 4.30 £2
Clwb Cyfrifiaduron (CS) Dydd Iau - 3.15 - 4.00 £2

 

Bookmark and Share

© Ysgol Gymuned Bryngwran ~ Gwefan gan Delwedd