Ysgol Gymuned Bryngwran

 

Criw CRaFf

Cymdeithas Rieni a Ffrindiau
Rydym yn awyddus iawn i ail-sefydlu’r gymdeithas rieni/athrawon. Bu’n llwyddiannus iawn yn y gorffennol ac yn gyfrifol am godi llawer a arian a’n galluogodd i brynu offer ac adnoddau i’r plant. Estynnir croeso i bob rhiant ddatgan diddordeb mewn ymuno - ac os am drefnu cyfarfod i ail-sefydlu’r gymdeithas hon cysylltwch â ni! Byddai’n hwyl unwaith eto cael trefnu amrywiol weithgareddau – rhai cymdeithasol yn ogystal a rhai i godi arian er budd yr ysgol yn ystod y flwyddyn.

Beth am ei galw’n ‘Criw CRaFf’? Cymdeithas Rieni a Ffrindiau!

 

 

Bookmark and Share

© Ysgol Gymuned Bryngwran ~ Gwefan gan Delwedd