Ysgol Gymuned Bryngwran

 

Cyngor Ysgol

Mae Cyngor Ysgol Bryngwran yn awyddus i roi lle amlwg i lais y plant. Mae aelodau etholedig y Cyngor Ysgol yn gyfrifol am:

  • Rhoi cyfle i’r disgyblion roi barn ar beth sydd yn digwydd yn yr ysgol
  • Rhoi cyfle i ddisgyblion gymryd rhan mewn penderfyniadau am beth sydd yn digwydd yn yr ysgol.
  • Rhoi cyfle i’r disgyblion gyfrannu at wneud yr ysgol yn lle hapusach i bawb.
  • Creu gwell dealltwriaeth rhwng disgyblion ac athrawon ac aelodau eraill o staff.

 

 

Bookmark and Share

© Ysgol Gymuned Bryngwran ~ Gwefan gan Delwedd