Ysgol Gymuned Bryngwran

 

Drws Agored

Trefniant Ymweld

Yn naturiol, mae croeso i rieni gysylltu â’r ysgol unrhyw adeg. Awgrymir ei bod yn fwy hwylus cysylltu rhwng 8.30-9.00yb a 3.30-4.00yh. Os am drafod mater penodol, dylid trefnu cyfarfod ymlaen llaw.
Bydd cyfleoedd ffurfiol i rieni gyfarfod yr athrawon dosbarth i drafod datblygiad eu plant yn dymhorol.

 

 

Bookmark and Share

© Ysgol Gymuned Bryngwran ~ Gwefan gan Delwedd