Ysgol Gymuned Bryngwran

Welcome to Ysgol Gymuned Bryngwran

homess1

 

English translation coming soon...

Hoffwn estyn croeso cynnes i chi fel rhieni ac i’ch plentyn i Ysgol Gymuned Bryngwran.

Ein nôd yma yw sicrhau’r cyfle gorau posibl i’ch plentyn mewn awyrgylch hapus, cartrefol a symbylus lle dangosir parch at bob unigolyn. Anelwn at sicrhau bod pob disgybl yn cael y cyfle i ddatblygu i’w lawn botensial a ffynnu o fewn yr hyn mae’n gallu gyflawni.

Os mai Ysgol Gymuned Bryngwran yw eich dewis chi i’ch plentyn gallaf eich sicrhau y bydd yn derbyn gofal ac addysg o’r radd flaenaf gan dîm o athrawon brwdfrydig, ymroddedig. Mawr obeithiaf y byddwch chi a’ch plentyn yn hapus iawn yma.

Mae croeso i rieni sy’n ystyried anfon eu plant i’r ysgol hon ymweld â’r ysgol trwy drefnu ymlaen llaw.

Am unrhyw wybodaeth bellach cysylltwch â’r ysgol.

© Ysgol Gymuned Bryngwran ~ Website by Delwedd