Ysgol Gymuned Bryngwran

 

Fairtrade School

English translation coming soon...

Eleni, rydym am ymroi i gynnal gweithgareddau sy’n gysylltiedig a hyrwyddo egwyddorion Ysgol Masnach Deg.

tystysgriftystysgrif

 

Rydym yn falch iawn ein bod bellach wedi llwyddo i gyflawni camau cychwynnol argyfer bodyn Ysgol Masnach Deg. Rydym wedi llwyddo i gwblhau camau ymwybyddiaeth Deg a Gweithred'n Deg.

 

 

 

Bookmark and Share

© Ysgol Gymuned Bryngwran ~ Website by Delwedd