Ysgol Gymuned Bryngwran

 

Llythyrau

25.10.19 Adroddiad Blynyddol Y Llywodraethwyr i Rieni 2018 - 2019 (Fersiwn CRYNO) - cliciwch yma

16.07.18 Prisiau cinio ysgol yn codi o Fedi 2018 - cliciwch yma

16.07.18 Prisiau Clwb Gofal cyn brecwast yn codi o Fedi 2018 - cliciwch yma

13.12.17 Ail-Strwythuro darpariaeth Meithrin - cliciwch yma

13.11.15 Dyddiadur Digwyddiadau Tachwedd / Rhagfyr - cliciwch yma

17.04.15 Llythyr Profion Cenedlaethol Llythrennedd a Rhifedd - cliciwch yma

17.04.15 Deunyddiau Sampl Profion Darllen Cenedlaethol - cliciwch yma

27.03.15 Llythyr Pasg - cliciwch yma

 

 

 

 

 

Bookmark and Share

© Ysgol Gymuned Bryngwran ~ Gwefan gan Delwedd