Ysgol Gymuned Bryngwran

 

Llywodraethwyr

Yn Cynrychioli’r Rhieni Dyddiad daw’r swydd i ben
Ms Natalie Jones (Cadeirydd) 2020
Mr Kevin Humphreys 2020
Mrs Sioned Williams 2022
   
Cynrychioli Athrawon  
Mrs Andrea Scase Thomas
-
Mrs J. M Turnbull -
   
Cynrychioli’r Awdurdod Addysg  
Cynghorydd R.G.Parry 2021
Mrs Marian Parry 2022
   
Cynrychioli’r Cyngor  
Mrs Eirian Huws 2022
   
Aelodau Cyfetholedig  
Mr Gwyn Williams 2021
Mrs Amanda Earnshaw 2020
   
Cynrychioli Staff Ategol  
Mrs Nia Michael  
   
Pennaeth Ex-officio
Mrs Dwynwen Llwyd Powell  
   
Clerc  
Ms Sioned Parry
   
Cadeirydd  
Ms Natalie Jones

 

Bookmark and Share

© Ysgol Gymuned Bryngwran ~ Gwefan gan Delwedd