Ysgol Gymuned Bryngwran

 

Llywodraethwyr

3 o Lywodraethwyr Rhieni Dyddiad daw’r swydd i ben
Mrs Wendy Rimmer 31.08.2016
Mrs Debby Michael  
Mr Kevin Humphreys 31.08.2016
   
2 o Lywodraethwyr AALl  
Mr. Bob Parry 31.08.2017
Mrs. Marian Parry 31.08.2014
   
2 o Lywodraethwyr Addysgu  
Mrs. Joanne Turnbull 31.08.2017
Miss. Andrea Scase 31.08.2017
   
1 Llywodraethwraig Staff Ategol  
Mrs Clare Cresswell 31.08.2017
   
2 o Lywodraethwyr Cyfetholedig  
Mrs Margaret Jones 31.08.2017
Mr Ian Telford Hughes 31.08.2019
   
1 Llywodraethwr Cyngor Lleiaf  
Mrs Eirian Huws  
   
Pennaeth Ex-officio
Mrs Dwynwen Llwyd Powell  
   
Clerc  
Ms Sioned Parry
   
Cadeirydd  
Mrs Margaret Jones

 

Bookmark and Share

© Ysgol Gymuned Bryngwran ~ Gwefan gan Delwedd