Ysgol Gymuned Bryngwran

 

Logiau Dysgu

Mae ‘Logiau dysgu’ yn ffordd newydd, ddiddorol i blant wneud gwaith cartref.

  • Mae’n ddull ysgol gyfan fydd, gobeithio, yn eich annog i weithio gyda’ch plentyn gartref.
  • Nid dewisol yw Logiau Dysgu, bydd rhaid eu cwblhau bob wythnos.
  • Gosodir tasg newydd yn wythnosol, ar ddydd Iau fel rheol, a disgwylir i’r gwaith gael ei gyflwyno erbyn y dydd Mercher canlynol. Mae hyn yn rhoi penwythnos i chi dreulio amser gyda’ch plentyn yn eu cwblhau.
  • Bydd y dasg yn gysylltiedig â gweithgareddau dysgu diweddar yn yr ysgol.
  • Gall eich plentyn ddefnyddio tudalen ddwbl ar gyfer y dasg bob wythnos.
  • Bydd eich plentyn yn gallu defnyddio llawer o ddulliau amrywiol wrth gwblhau eu tasg yn wythnosol.
  • Anogwch eich plentyn i ddefnyddio eu dychymyg wrth gwblhau’r dasg. Nid oes unrhyw fformat benodol - efallai bydd rhai plant eisiau tynnu lluniau, torri pethau allan, peintio, arlunio, lliwio ac ati. Gall eich plentyn gwblhau’r dasg mewn unrhyw ffordd y maent yn ddymuno, gyda’ch cefnogaeth chi, fel y bo’n briodol.
  • Nid oes angen i chi dreulio oriau maith ar y cofnod dysgu bob wythnos, gall y rhan fwyaf o dasgau gael eu cwblhau mewn cyfnod byr o amser.
  • Anogwch eich plentyn i gymryd balchder yn eu logoiau - a chael hwyl gyda’r tasgau.

 

 

Bookmark and Share

© Ysgol Gymuned Bryngwran ~ Gwefan gan Delwedd