Ysgol Gymuned Bryngwran

 

Tymhorau

GWYLIAU YSGOL 2019 - 2020

TYMOR
Hydref 2019:
2 Medi 2019 - 20 Rhagfyr 2019
Gwanwyn 2020:
6 Ionawr 2020 - 3 Ebrill 2020
Hâf 2020:
20 Ebrill 2020 - 20 Gorffennaf 2020

GWYLIAU:
28 Hydref 2019 – 1 Tachwedd 2019 (Hanner-Tymor)
23 Rhagfyr 2019 - 3 Ionawr 2020 (Gwyliau’r Nadolig)
17 Chwefror 2020 – 21 Chwefror 2020 (Hanner-Tymor)
6 – 17 Ebrill 2020 (Gwyliau’r Pasg)
8 Mai 2020 (Calan Mai)
25 - 29 Mai 2020 (Hanner-Tymor)
21 Gorffennaf - 31 Awst 2020 (Gwyliau Hâf)

 

2 Medi 2019 - Diwrnod dan Reolaeth Ysgol
20 Gorffennaf 2020 - Diwrnod dan Reolaeth Ysgol

3 diwrnod hyfforddiant i’w trefnu gan yr ysgol yn ystod y flwyddyn
1 diwrnod hyfforddiant ychwanegol yn ystod tymor yr Hâf 2020

 

Bookmark and Share

© Ysgol Gymuned Bryngwran ~ Gwefan gan Delwedd