Ysgol Gymuned Bryngwran

 

Tymhorau

GWYLIAU YSGOL 2017 - 2018

TYMOR:
Hydref 2017
1 Medi 2017 - 22 Rhagfyr 2017
Gwanwyn 2018
8 Ionawr 2018 - 23 Mawrth 2018
Hâf 2018
9 Ebrill 2018 - 20 Gorffennaf 2018

Ysgolion yn agor i blant ar Ddydd Llun 4 Medi 2017.

GWYLIAU:
30 Hydref – 3 Tachwedd 2017 (Hanner-Tymor)
25 Rhagfyr 2017 - 5 Ionawr 2018 (Gwyliau’r Nadolig)
12 - 16 Chwefror 2018 (Hanner-Tymor)
26 Mawrth 2018 – 6 Ebrill 2018 (Gwyliau’r Pasg)
7 Mai 2018 (Calan Mai)
28 Mai – 1 Mehefin 2018 (Hanner-Tymor)

Ysgol yn cau am wyliau Haf ar Ddydd Gwener 20 Gorffennaf 2018.

Nid yw dyddiadau Blwyddyn Ysgol 2018 – 2019 wedi eu cadarnhau hyd yma.

1 Medi 2017 - Diwrnod dan Reolaeth Ysgol
4 diwrnod hyfforddiant i’w trefnu gan yr ysgol yn ystod y flwyddyn

Daw hyn a'r nifer dyddiau ysgol i ddisgyblion i 190

Bydd ysgolion sy’n cau ar gyfer etholiadau, yn agor am y nifer hynny o ddyddiau ar
ddiwedd Tymor yr Haf.

 

Bookmark and Share

© Ysgol Gymuned Bryngwran ~ Gwefan gan Delwedd