Ysgol Gymuned Bryngwran

 

Tymhorau

GWYLIAU YSGOL 2018 - 2019

TYMOR:
Hydref 2018
3 Medi 2018 - 21 Rhagfyr 2018
Gwanwyn 2019
7 Ionawr 2019 - 12 Ebrill 2019
Hâf 2019
29 Ebrill 2019 - 22 Gorffennaf 2019

Ysgolion yn agor i blant ar Ddydd Mawrth 4 Medi 2018.

GWYLIAU:
29 Hydref – 2 Tachwedd 2018 (Hanner-Tymor)
24 Rhagfyr 2018 - 4 Ionawr 2019 (Gwyliau’r Nadolig)
25 Chwefror 2019 – 1 Mawrth 2019 (Hanner-Tymor)
15 – 26 Ebrill 2019 (Gwyliau’r Pasg)
6 Mai 2019 (Calan Mai)
27 - 31 Mai 2019 (Hanner-Tymor)

Nid yw dyddiadau Blwyddyn Ysgol 2019 – 2020 wedi eu cadarnhau hyd yma.

3 Medi 2018 - Diwrnod dan Reolaeth Ysgol
22 Gorffennaf 2019 - Diwrnod dan Reolaeth Ysgol
3 diwrnod hyfforddiant i’w trefnu gan yr ysgol yn ystod y flwyddyn

Daw hyn a'r nifer dyddiau ysgol i ddisgyblion i 190

Bydd ysgolion sy’n cau ar gyfer etholiadau, yn agor am y nifer hynny o ddyddiau ar ddiwedd Tymor yr Haf.

 

Bookmark and Share

© Ysgol Gymuned Bryngwran ~ Gwefan gan Delwedd