Ysgol Gymuned Bryngwran

 

Urdd

Anogir disgyblion o Blwyddyn 1-6 i ymaelodi â’r Urdd. Ceir cyfle i gymryd rhan yn holl weithgareddau amrywiol yr Urdd gan gynnwys cystadlaethau chwaraeon, mabolgampau, nofio, disgos ac eisteddfodau. Ceir cyfle’n ogystal i fynychu gwersylloedd yr Urdd.

 

 

Bookmark and Share

© Ysgol Gymuned Bryngwran ~ Gwefan gan Delwedd