Ysgol Gymuned Bryngwran

 

Ysgol Iach

Mae’r ysgol yn perthyn i gynllun Ysgolion Iach Môn ac Ysgolion Gwyrdd. Rhydd hyn gyfleoedd i’r disgyblion sylweddoli pwysigrwydd cadw’n iach a ffitrwydd yn ogystal â materion yn ymwneud a chadwraeth, ail-gylchu ac arbed ynni.

 

 

Bookmark and Share

© Ysgol Gymuned Bryngwran ~ Gwefan gan Delwedd