Ysgol Gymuned Bryngwran

 

Ysgol Masnach Deg

Eleni, rydym am ymroi i gynnal gweithgareddau sy’n gysylltiedig a hyrwyddo egwyddorion Ysgol Masnach Deg.

tystysgriftystysgrif

Rydym yn falch iawn ein bod bellach wedi llwyddo i gyflawni camau cychwynnol argyfer bodyn Ysgol Masnach Deg.

Rydym wedi llwyddo i gwblhau camau ymwybyddiaeth Deg a Gweithred'n Deg.

 

 

 

 

 

 

 

Bookmark and Share

© Ysgol Gymuned Bryngwran ~ Gwefan gan Delwedd